Kommunikationsetikett i näringslivet

Kommunikation, enkelt uttryckt, är processen att koda ett meddelande och skicka det till en annan individ eller grupp med ett visst medium. Kommunikation i näringslivet innefattar en komplex uppsättning oskrivna regler för tal, skriftlig korrespondens och kroppsspråk som varierar i olika delar av världen. Alla affärsmän, från startledaren till den erfarna riskkapitalisten, kan dra nytta av att uppmärksamma kommunikationsetiketten i affärer.

Betydelse

Kommunikation är avgörande för alla affärsinställningar, och effektiviteten i dina kommunikationsförmåga kan göra eller bryta din karriär eller ditt företag. Grundläggande frågor, såsom personlig respekt, artighet och efterlevnad av kulturella normer, kan gå långt mot att göra varaktiga, positiva intryck och arbeta produktivt med individer från olika bakgrunder.

typer

Kommunikation i företagsinställningar kan ta tre olika former. Verbal kommunikation består av alla talade meddelanden som vidarebefordras till andra personligen eller genom ett tekniskt medium. Skriftlig kommunikation består av korrespondens som skickas mellan individer eller grupper, inklusive brev och e-post. Förutom dessa grundläggande former av kommunikation spelar kroppsspråk en stor roll i att kommunicera subtila nyanser i betydelserna bakom dina ord. Affärsmän måste förstå de oskrivna kulturella reglerna som reglerar alla tre typer av kommunikation för att maximera effektiviteten i deras interpersonella färdigheter.

effekter

Effektiv kommunikation mellan individer i en affärsinställning kan stärka känslor av kamratskap och gruppsammanhang. Detta kan direkt förbättra produktivitet, kreativitet och anpassningsförmåga hos arbetsgrupper och avdelningar, samt uppmuntra individer att göra sitt bästa för sina personliga arbetsroller.

Miscommunication, å andra sidan, kan ha exakt motsatt effekt. Ett misslyckande att kommunicera effektivt kan leda till missade möjligheter till nätverk, strategiska partnerskap och nya klientförvärv.

överväganden

Även om kommunikation mellan företagsledare och bland anställda inom ett företag är avgörande för företagets framgång, måste alla anställda också uppmärksamma sin kommunikation med kunderna. En annan uppsättning regler gäller för kommunikation med kunderna. arbetstagaren måste vara tillmötesgående och respektfull även när kunderna inte är, för att minska negativ ord-från-mun-reklam. Kommunikation i reklam, PR och kundservice måste granskas för att säkerställa att de avsedda meddelandena skickas tydligt och mottas av önskat marknadssegment.

Internationell verksamhet

Kommunikationsetikett har ytterligare betydelse i den internationella affärsarenan. Kulturella normer och kommunikationsstandarder varierar mellan länder och geografiska regioner. Det som förväntas i ett land kan vara förbjudet i en annan. Internationella affärsmän måste ta sig tid att bekanta sig med de unika kulturerna där de gör affärer, och måste ofta behålla flera distinkta kommunikationsstandarder i deras repertoar för att stärka relationer runt om i världen.

 

Lämna Din Kommentar