Så här ändrar du kodning i Word 2007

Du kan få en e-post bilaga från Microsoft Word 2007 från vänner, medarbetare eller andra - särskilt någon från ett annat land - som inte kan läsas. Textfilen kan innehålla ovanliga strängar av tecken, till exempel. Garblade textfiler måste konverteras till ett språk som datorn kan läsa. Normalt har filer Unicode-kodning, vilket är en kodningsstandard som gäller för de flesta språk och hur Word automatiskt sparar filer. Men Unicode är inte den enda standarden; olika alfabeter har olika standarder. Därför måste vissa filer konverteras. Med Word kan du ändra kodningen av ett oskärligt Word-dokument så att det visas korrekt.

1.

Öppna filen som innehåller de förvrängd tecknen. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på "Word Options".

2.

Klicka på "Avancerat".

3.

Markera rutan märkt "Bekräfta filformatskonvertering på öppen" från avsnittet "Allmänt" och klicka sedan på "OK".

4.

Stäng filen och öppna sedan den igen.

5.

I dialogrutan Konvertera fil väljer du "Annan kodning", välj sedan en ny kodningsstandard. Du kan bekräfta om texten nu kan läsas i området "Förhandsgranskning". Om inte, försök sedan en annan standard.

 

Lämna Din Kommentar