Så här byter du varje företags namn i Microsoft Word-dokument

Låt Microsoft Word vara din bounty hunter när du behöver göra en enda ändring många gånger i ett befintligt dokument. Med Words ersättningsfunktion kan du redigera en term, till exempel ett företags namn, en gång och sedan trycka på det som ändras genom hela dokumentet, även textrutor, sidfot, rubriker, fotnoter och referenser.

Alla för en

Ta hand om ditt företags namnbyte på en gång för att undvika stavfel. Öppna dokumentet och tryck på "Ctrl-F" för att öppna popup-fönstret "Sök och ersätt". Klicka på fliken "Ersätt" och skriv sedan det aktuella företagsnamnet i rutan "Hitta vad". Var noga med att skriva namnet exakt som det visas i dokumentet, utan extra mellanslag före eller efter. Du kan också kopiera namnet från dokumentet och klistra in det i det här fältet.

CH-CH-Ändringar

Klicka på fältet "Ersätt med" och skriv in det nya sättet företagets namn ska visas. Du kan också kopiera och klistra in i den här rutan. Klicka på knappen "Ersätt alla" i fönstret. Efter ett par minuter kommer Word att rapportera om antalet ändringar som gjorts. Det kan också uppmana dig att gå till början av dokumentet och fortsätta göra ändringar. Klicka på "OK" vid alla snabba fönster.

 

Lämna Din Kommentar