Så här ändrar du fildatumet i Mac Finder

När du arbetar med företagets filer på en Mac kan du behöva ändra fildatum som de visas i Mac Finder. Du kan till exempel ha en uppsättning dokument som du vill justera så att de verkar ha skapats en vecka istället för en månad sedan. Mac Finder gör att du kan visa detaljer om en fil, men det har inte något alternativ att ändra en fils datum. Du kan dock använda Terminal-programmet som Apple innehåller på varje Mac för att ändra filens datum.

1.

Klicka på "Terminal" på Dock för att starta Apples native terminal emulator program. Alternativt, klicka på "Program" på Dock, klicka sedan på "Verktyg" och "Terminal". Ett terminalfönster visas.

2.

Skriv följande kommando vid terminalprompten:

touch -t YYYMMDDhhmm.ss

Skriv in året i stället för "ÅÅÅÅ", månaden i stället för "MM", dagen istället för "DD", timmen i stället för "hh", minuter i stället för "mm" och sekunder i stället för " ss. "Om du lämnar sekunderna kommer tiden att gå till noll sekunder. Skriv till exempel "touch-t 201202101510.23" för att ändra en fils datum till 10 februari 2012 kl 03:10:23. Skriv ett enda utrymme efter kommandot, men tryck inte på "Enter" -tangenten.

3.

Klicka på den blå ikonen för ett leende ansikte på Dock för att växla till Finder.

4.

Öppna mappen på din Mac som innehåller filen vars datum du vill ändra.

5.

Dra filen i Terminal-fönstret, strax efter utrymmet som följer "kommandot".

6.

Tryck på "Enter" -tangenten på tangentbordet för att ändra filens datum enligt dina specifikationer.

 

Lämna Din Kommentar