Så här ändrar du ett filter i en Sanyo Pro Xtrax-projektor

Sanyo Pro Xtrax digital projektor är utrustad med ett filter som håller damm och skräp borta från linsenheten. Om filtret blir alltför smutsigt kan det vara nödvändigt att byta ut det med en ny. Ett rent filter hjälper till att hålla bilden som projiceras av Sanyo Xtrac ren och skarp. Om du använder projektorn i dammiga eller rökiga miljöer blir filtret snabbare.

1.

Stäng av Sanyo Pro Xtrax-projektorn. Koppla ur nätsladden ur eluttaget.

2.

Dra frontpanelmonteringsspärren bort från projektorn. Skjut enheten till vänster för att helt ta bort den.

3.

Lyft det gamla filtret ur panelen. Sätt in det nya filtret i panelen.

4.

Skjut in panelen i främre facket.

 

Lämna Din Kommentar