Så här ändrar du grupptillstånd i SharePoint

Din verksamhet är olika, med olika anställda som spelar olika roller. Deras SharePoint-behov kommer också att vara olika. Vissa användare ska till exempel kunna ladda upp eller ändra innehåll på webbplatsen medan andra bara behöver se innehåll. Du kan också behöva blockera en SharePoint-webbplats, eller delar av den, från icke-auktoriserade användare. När ditt företag utvecklas kommer dina SharePoint-användare att förändras när vissa medlemmar lämnar, andra går med och vissa tar nya roller. Hantera gruppbehörigheter är ett enkelt sätt att hålla dina SharePoint-användare anpassade till ditt företag.

Ändra platsbehörigheter

1.

Öppna sidan "Site Group". Inom en SharePoint-webbplats är varje användare medlem av minst en grupp. Som standard har SharePoint följande grupper tillgängliga, var och en med egen uppsättning behörigheter som redan är inställda: Gäst, Läsare, Bidragsgivare, Webdesigner och Administratör. Gäster har minimala rättigheter att bara visa innehåll. Läsare kan skapa egna webbplatser men kan inte ändra några andra webbplatser. Bidragsgivare kan lägga till, redigera eller ta bort innehåll men får inte skapa nya listor eller dokumentbibliotek. Webbdesigners har alla bidragsgivares rättigheter men kan också ändra siddesign och lägga till dokumentlistor och bibliotek. Administratörer kan göra alla webbdesigners kan men också hantera användare och kan ställa in högre nivå inställningar. Din webbplats kan också innehålla ytterligare grupper. Du kan ändra behörigheterna för någon av dessa standard- eller anpassade grupper.

2.

Välj den grupp du vill ändra. Om du till exempel vill redigera behörigheterna för gruppen Gäster, klickar du på "Gäster".

3.

Från sidan gruppgruppssida väljer du "Redigera gruppgruppstillstånd". Ändra rättigheterna, välj eventuella rättigheter du vill bevilja gruppen och avmarkera eventuella rättigheter du vill neka gruppen. Observera att enskilda användares behörigheter kan hanteras på ungefär samma sätt.

Lägg till användare till en grupp

1.

På sidan Webbplatsinställningar hittar du kolumnen "Användare och behörigheter" och väljer länken "Personer och grupper".

2.

Klicka på "Grupper" för att gå till sidan Alla grupper och hitta den grupp som du vill lägga till användare till. Klicka på gruppnamnet.

3.

På menyn Ny klickar du på "Lägg till användare". Bläddra till namnen på användare som du vill lägga till. Alternativt kan du helt enkelt skriva in användarfältet Användare / Grupper en lista med användarnamn, domängruppsnamn eller e-postadresser, med varje objekt i listan åtskilda av en halvkolon.

4.

Under Give permission, välj "Add Users to Group." På den nedrullningsbara menyn väljer du den grupp som du vill lägga till användarna till. Klicka på "OK".

Ta bort användare från en grupp

1.

På sidan Webbplatsinställningar hittar du kolumnen "Användare och behörigheter" och klickar på länken "Personer och grupper".

2.

Klicka på "Grupper" för att gå till sidan Alla grupper och hitta den grupp som du vill ta bort användare från. Klicka på gruppnamnet.

3.

Markera kryssrutorna bredvid namnen på användare du vill ta bort.

4.

Välj "Ta bort användare från grupp" på menyn Åtgärd.

 

Lämna Din Kommentar