Så här ändrar du inrymmet i OpenOffice

OpenOffice.org Writer ger dig två sätt att ändra indryckningen i dina dokument: visuellt eller numeriskt. Med hjälp av endera metoden kan du ändra vänster, höger och första streck inryckning.

Visuell metod

1.

Klicka på det stycke du vill indradera, eller klicka och dra musen för att markera flera stycken.

2.

Dra den nedre vänstra triangeln på den övre linjalisten för att dra in vänster sida av stycket eller vald text.

3.

Dra den nedre högra triangeln på linjalen för att dra in till höger om texten.

4.

Dra den övre, vänstra triangeln på linjalen för att bara dra in textens första raden.

Numerisk metod

1.

Klicka på den punkt du vill ange, eller välj flera stycken för att dra in ett större område.

2.

Klicka på "Format" och sedan "Paragraph."

3.

Ange det antal tum som du vill använda för indryckning i fälten "Innan text", "Efter text" och "Första raden" för att ange respektive vänster, höger och första raden. Värdet för första raden är förskjutningen från för-text-värdet, i stället för de normala marginalerna. För att dra in den första raden mindre än den vänstra inmatningen anger du ett negativt första linjevärde.

4.

Klicka på "OK" för att ange indryckning.

 

Lämna Din Kommentar