Hur man stänger ett kostnadskonto

I slutet av varje räkenskapsår förbereder sig ett företag för det nya räkenskapsåret genom att stänga sina böcker. Som en del av processen överförs hela saldot på alla inkomst- och kostnadskonton till bolagets balansräkning med en följd av journalposter, vilket ger intäkter och kostnadskonton en nollbalans.

Redovisningsförfarande

Eftersom kostnadskonton har en normal debitsaldo måste revisorn registrera en journalpost som krediterar varje kostnadskonto för balansräkningen i slutet av året. Den motsatta sidan av posten kommer att göras till "inkomst sammanfattning", ett tillfälligt innehavskonto. Inkomsterna kommer då att stängas ut till behållet vinst, ett balansräkningskonto.

Exempel

För att illustrera hur ett företag stänger sina kostnadsredovisning i slutet av verksamhetsåret antar man att det har följande saldon på sina böcker:

Lönekostnad $ 30, 082 Underhåll och reparation Expense $ 6, 140 Hyr utgift $ 22, 950 Tillförselkostnad $ 2, 600 Totala kostnader $ 61, 772

Avslutande kostnadskontot

Om man antar att bolaget har en bokslutskommuniké den 30 juni bokar revisorn följande post till bolagets böcker på det datumet:

Debiteringsinkomst Sammanfattning 61 772 Kreditlönekostnad 30 082 Kreditunderhåll och reparationskostnad 6.140 Kredituthyrningskostnad 22 950 Kreditförbrukningskostnad 2.600

Överförd till balansräkningen

Därefter kommer revisorn att överföra saldot från inkomsträkningskonto till kvarvarande vinst genom att göra denna post:

Debiteringsinnehåll 61, 772 Kreditinkomst Sammanfattning 61.772

På samma sätt som när företagets kostnadsredovisning stängs, övergår saldot i bolagets inkomsträkning till inkomstsumman och därefter till kvarvarande vinst. De resulterande debiteringarna och krediterna för kvarvarande intäkter från slutet av både inkomst- och kostnadskonton kommer att lämna bolagets vinst eller förlust för det resterande året i kontot.

 

Lämna Din Kommentar