arbetsplatsregler

Det finns få saker som är lika demoraliserande som en negativ arbetsmiljö. Om du känner att ett svart moln är hotande över din verksamhet, kan du och dina anställda börja frukta arbete och vissa anställda kan börja söka efter annan anställning. Att förändra en negativ arbetsmiljö är utmanande, särskilt om orsakerna till negativitet är otillgängliga. Att skapa en posi

Som standard begränsar Windows antalet samtidiga anslutningar till en enda server till ett angivet antal. Den här Windows-begränsade begränsningen påverkar varje webbläsare som är installerad på din dator, inklusive Google Chrome. Om du regelbundet använder Chrome för att ladda ner ett stort antal filer kan du märka drastiska avstängningar i nedladdningshastighet när du har flera nedladdningar i kö omedelbart. För att behå

Om du har hundratals bilder på din iPod kan det hända att de snabbt cyklar genom dem, särskilt eftersom iPod Nano inte tillåter dig att organisera dina bilder nativt. Lyckligtvis kommer din iPod att efterlikna den bildordning du ställer in i applikationer som iPhoto och Aperture. IPod Touch-användare kommer att kunna skapa och organisera fotoalbum direkt i enheten. Foto

För en webbplats där datasäkerhet är viktig, till exempel en e-handelsplats, kan du använda ett säkert socketslager eller SSL, certifikat för att kryptera data som passerar mellan webbservern och användarens webbläsare. Detta säkerställer att alla som avlyser de obehandlade paketen som de gör sin väg över Internet inte kan se innehållet, till exempel kreditkortsuppgifter, och är väsentliga för att få användarförtroende. För att stoppa obeh

Precis som dina kontorskåpor bör vara obegränsade för konkurrenter och snoops, bör också åtkomst till filerna på företagets datorer begränsas. CentOS operativsystem gör att du kan styra läsning, skrivning och exekvering av behörighetstyper för filerna som lagras på företagets servrar och datorer. Dessutom kan C

Ett sätt att lägga till mångfald och ett lust av kul på företagets YouTube-videor är att spela in dem som använder olika röster. Om du inte har ett kontor fullt av människor som är villiga att dela sina röster, behöver du antingen anställa talangental för att göra det eller låta din dator göra det. Röstväxlingspro

Medan Favoriter-fältet i Apples Safari-webbläsare inte är lika färgstarkt eller iögonfallande som Google Chromes bokfältbarhet, beror det på att det inte finns favikoner, det går bättre in i webbläsarens utseende. Det sägs att det fortfarande finns flera sätt att visa, organisera och komma åt bokmärken i Safari. Det är upp t

Windows-teman som du implementerar på ett skrivbord eller en server kan ändras med hjälp av det integrerade PowerShell-verktyget. Du kan använda PowerShell för att automatisera funktioner på skrivbord eller server, så det används vanligtvis av nätverksadministratörer som behöver standardisera varje skrivbord i nätverket. Du kan änd

Kapitel 11 konkurs är en juridisk status som kan beviljas enskilda, småföretag eller företag som kvalificerar sig. Målet med kapitel 11 konkurs är en omorganisation av företagets finansiella ställning och omstrukturering av skulder. För ett kämpande litet företag kan detta representera en andra möjlighet till framgång. Ett litet f

Inlämning för kapitel 11 konkurs gör det möjligt för ett företag att arbeta genom sina ekonomiska frågor och eventuellt komma fram till ett ekonomiskt hälsosammare företag. Arbetstagarnas ersättningsförsäkringsbolag kan försöka delta som borgenär i konkurs, men de kan inte. Arbetstagarnas ersättningspolicy förblir i kraft, med försäkringsgivare ansvariga för fordringar omedelbart före och efter att ett företag lämnar konkurs. Därefter gäller polic

Framgång på arbetsplatsen kan mätas på ett antal sätt, till exempel att klättra på företagsstigen, respekteras av kamrater eller uppnå hög arbetsnöjdhet. Oavsett hur framgång på jobbet är bestämt kräver uppnådd det vanligtvis mer än att bara visa upp och slå en klocka varje dag. Människor som är framgångsrika på jobbet tenderar att dela med sig av några gemensamma egenskaper. Ansvarig och motiverad

Enligt US Department of Labor var 18 procent av de 4 690 dödliga arbetsskadorna i USA år 2010 resultatet av våld på arbetsplatsen. För att förhindra våld på arbetsplatsen måste småföretagare sträva efter att erkänna anställdas beteenden och handlingar och arbetsplatssituationer och förhållanden som ofta utfäller våld på arbetsplatsen. Typer av våld En

Avsikten är att skydda konsumenterna mot bedrägliga kreditkortskostnader, eftersom återkrav kan vara mycket dyra för småföretagare. De kan förekomma upp till ett år efter försäljningen och kräver inte att de omtvistade varorna återlämnas, så att köpmännen kan förlora både pengar som troligen redan spenderats och föremålet i fråga. Dessutom ålägger må

Ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd för ett litet företag, men din täckning är bara lika bra som ditt försäkringsbolag. Allmän ansvarsförsäkring täcker dig och ditt företag om du stäms. Om försäkringsbolaget är bedrägligt eller har otillräckliga tillgångar att betala fordringar, kan du inte ta reda på det förrän du anmäler din försäkringsgivare till ett fordran. Kontrollera bolagets legi

En upphovsrätt används för att skydda "ursprungliga verk av författarskap", såsom skrivning, musik och konst, och det sträcker sig endast ibland till företagsnamn eller titlarna till en författarskap. Du kan kontrollera om ett namn är upphovsrättsskyddat med hjälp av USA: s upphovsrättsverkets sökmotor eller - om upphovsrättsdatumen 1978 eller tidigare - genom att söka katalogen på Public Records-läsesalen vid kongressbiblioteket. Sök i United St

Om du har datorn kontrollerad för att återkalla certifikat på en server, berättar du om certifikatet som används har blivit återkallat av certifikatmyndigheten innan det skulle upphöra att gälla. Internet Explorer checkar för att återkalla certifikat som standard, men du kan fortfarande se till att den här inställningen är aktiverad. Återkallnin

Att starta ett företag kräver en krävande tid och ansträngning. En checklista för företagsstart hjälper dig att hålla dig organiserad och på uppgiften. Genom att organisera stegen i en checklista kan du ställa in mål och träffa deadlines. Vissa företag kommer att kunna hoppa över steg och andra kan behöva lägga till ytterligare information. Checklistan hj

Den typ av checklista du utvecklar eller använder för peer-recensioner beror på ditt mål för recensionerna. Många lärare har sina elever granskar varandras arbete, och småföretag kan också använda peer reviews. Till exempel kanske ditt lilla företag vill jämföra och kontrastera två egna marknadsplaner, eller du kan använda checklistorna för att hjälpa dig att vika genom staplar av återuppta eller täta affärsavläsningar. Oavsett vad du gör,

Att likvidera ett företag innebär att sälja sina tillgångar och lösa upp företaget. Du kan välja att likvidera ditt företag utan rättshjälp eller fil för formell likvidation enligt Kapitel 7 i USA: s konkurskod. Oavsett vilken likvidation du väljer, måste du följa ett antal steg för att officiellt stänga din verksamhet. Gör en lista ö

Möten är en integrerad del av näringslivet. Du använder dem för att generera idéer, kommunicera information, bygga upp relationer och fatta beslut. Men lika värdefulla som möten tar de dig bort från det omedelbara arbetet - plus du måste lita på andra för att maximera deras värde. Möten som är vaga eller verkar fortsätta för evigt är ojämn att även de bästa medarbetarna. Nyckeln till framgå

Barnomsorgsinrättningar måste prioritera barns säkerhet och välbefinnande i vården. Varje stat fastställer sina egna lagar som reglerar licensiering, ackreditering och inspektion av barnomsorg, så du måste kontrollera dina statliga lagar för att få en uppfattning om specifika krav. Det finns emellertid några allmänna teman som nästan alla stater delar gemensamt. Licensing V

Att starta en daghem hemifrån kan låta dig tjäna pengar medan du fortfarande är hemma för dina barn. Det är dock inte lika lätt som att enkelt hitta personer som behöver barnomsorg. Du måste vara säker på att du har alla dina juridiska ankor i rad innan du tar ditt första barn. När du har gjort det så kommer du att vara inrättad för att driva ett framgångsrikt företag i flera år. 1. Kontakta din l

Om du driver ett företag som sysslar med psykologer och du behöver citera en films undertexter för ett forskningspapper, kan du använda APA-stilen. Du måste också veta hur man använder APA-stil för att citera undertexter om du äger ett skriv- och redigeringsföretag och du hjälper en forskare att skriva ett papper. American

Företagsinkomstförsäkring, även känd som affärsavbrott försäkring, ger täckning till företag som förlorar intäkter och ådra sig kostnader på grund av nedläggning av lokaler på grund av fysisk skada. Vanligtvis måste den fysiska skada orsakas av en täckt fara, såsom brand, orkan eller jordbävning. Om din verksamhet

När aktieägarna drabbas av skador från de företag där de innehar aktier kan de följa ett av två rättsmedel. Aktieägarna kan ta med en klubbpaket, där flera käranden som tillhör en definierad "klass" går med i en kostym mot svarande som söker ersättning för liknande skador. De kan också ta fram en aktieägare derivaträtt, där aktieägarna stämmer för företagsledning på uppdrag av alla aktieägare. Varje typ av rättsliga å

Syftet med ett företag är att generera vinst, men att uppnå vinst kräver noggrann planering och är inte alltid garanterad. Medan utbildning kan ge företagare grundläggande kunskaper och färdigheter i samband med företagsledning finns det ingen särskild typ av utbildning eller uppsättning klasser som krävs för att bli företagsägare. Entreprenörsk

Om din installation av Microsoft Security Essentials är skadad, eller om ett problem uppstår när du kör installationsguiden, kan Microsoft Windows misslyckas med att ta bort referenser till antivirusprogrammet från registret. Om MSE inte avlägsnades ordentligt kan ett fel inträffa när du försöker installera om programmet eller använda ett annat antivirusprogram, vilket gör att din arbetsstation är oskyddad som ett resultat. Du kan ändr

Att hålla många filer på din dator kan ta upp mycket utrymme på din hårddisk, göra datorn långsammare eller få dig att känna dig oorganiserad. Om du har många extra filer på din MacBook som du inte längre vill ha eller behöver behöver du radera dessa filer genom att radera dem. För att göra det måste du först flytta filerna till din MacBook s papperskorgen och tömma sedan papperskorgen. 1. Leta reda på d

Logotyper representerar investeringar av tid, pengar och kreativitet för att producera varumärken eller tjänstemärken som framkallar kärnan i ett företags erbjudanden och identifierar dem för konsumenten. Rätten till en logotyp finns i ett använd-det-eller-förlora-universet där du måste försvara ditt varumärke mot alla som försöker presentera en väsentligen liknande identifierare. För att förstå

Klänning på kontoret påverkar helhetsintrycket och miljön. I vissa fall påverkar klädmedarbetarna slitage på produktiviteten. Ledningsteamets verksamhet och preferenser spelar en roll i den typ av acceptabla kläder på arbetsplatsen, och leder ofta till klädkoder. Kroppskonst, piercingar och allmän grooming kommer till spel i många klädkodspolicyer. Bedöm ditt

Handelskretsarna i ett friföretagssystem är komplexa, men eftersom de är kärnan i den amerikanska affärsmodellen kommer din önskan att skära en distributionsavtal att bli lättare att förstå om du ser hela bilden. Förutsatt att du inte har tid att ringa på alla återförsäljare på planeten för att kasta din klädlinje eller samling, kan det vara mer än bara ett sätt att bli ett framgångsrikt litet företag att skära en affär med klädfördelarna. Det kan frigöra dig för

Småföretagare kommer ständigt på sätt att hålla sina anställda engagerade och aktiva i företaget, även utanför deras normala 9 till 5 timmar. Hosting klubbar på arbetsplatsen, före eller efter arbetet, kan hjälpa dina anställda att bygga starka, långvariga relationer och hjälpa dem att bli en del av företagets kultur. Innan du skapar

När en samlingsbyrå ringer upp ditt företag är målet att övertala dig att betala så mycket av vad du är skyldig som möjligt, helst utan att det är svårt att gå till domstol. Skuldsamlare måste följa den federala lagen om rättvisa insamling och jämförbara statliga lagar som begränsar de taktik de använder, men lagen kan inte stoppa en byrå från att stämma dig att samla. En byrå kan dock acc

Samlingsbyråer spelar en viktig roll i handeln, som handlar för kreditgivarnas räkning för att samla in pengar som de är skyldiga. De flesta stater kräver att en inkassobyrå är licensierad i staten för att utföra samlingar inom sina gränser. Vissa städer har även egna tillståndsstandarder för byråer som arbetar inom stadsgränsen. Insamlingsbyrån

De poster som du matar in i din Google-kalender kan redigeras för att motsvara ett färgkodningssystem som du själv väljer. Som standard visas kalenderposterna som samma färg i kalendern, men med ett stort antal kalenderhändelser kan detta bli förvirrande. Att avge ett färgkodningssystem, till exempel en färg för arbetsaktiviteter, en färg för personliga aktiviteter och en färg för familjeaktiviteter, gör det möjligt att visuellt lagra alla dina schemalagda händelser under en viss tid. 1. Öppna ett we

När du jämför utdata från digitala pressar till sidorna som kommer från din färglaserskrivare kan skillnaden mellan deras respektive förmågor för att reproducera fotografier tyckas förbryllande, särskilt med tanke på att båda enheterna använder toner. Sätta sida vid sida med sidor från en bläckstråleskrivare, men laserskrivarens bilder tappas ut igen i de trogna reproduktionstävlingarna. Skillnaden ligger

RAR-formatet splittar eventuellt stora filer i flera komprimerade delar. Det här flertalsformatet gör att stora företagsfiler distribueras till eller från kunder eller bland kollegor, för om en fil är skadad under uppladdning eller nedladdning behöver du bara byta ut en mindre del, snarare än hela originalfilen. Detta

Din företags blogg WordPress-tema bestämmer dess layout. Temat arrangerar element i bloggens olika avsnitt och innehåller stilar för all bloggens text. Ändå begränsar WordPress dig inte att använda ett enda temans filer. Du kan redigera tematets layout eller du kan använda kod från flera teman. Du kan t

När du skapar en signatur för ditt Outlook-konto kan du inkludera bilder, länkar och specialformatering eller tecken. Om du skickar ett vanligt textmeddelande eller dina mottagare bara kan få vanliga textmeddelanden, kommer din signatur inte att visas på samma sätt som den formaterades - eller det kanske inte alls visas. Du k

Allmän ansvarsförsäkring är avsedd att skydda dig mot skadan än vad som kan uppstå genom att bli stämd. Utan det skulle en framgångsrik rättegång kunna konköra din verksamhet och eventuellt hota din personliga ekonomi. En CGL-policys villkor är baserade på den klasskod som ditt företag passar in när du ansöker om policyn. Din klassifice